Tankar om

Astrologi

Astrologin är den allra första och mest grundläggande kunskapen som människan förvärvat sig under sin utveckling som art här på jorden. Den handlar om hur himlakroppar påverkar vår jord och vi som bor på den.

Födelsehoroskop

Din unika födelsekarta

Ditt födelsehoroskop speglar din unika komplexa personlighet, dina egenskaper och dina karaktärsdrag.

Din födelsekarta visar också dina psykologiska behov och dina livsläxor och talanger som du bär med dig i detta livet.

Genom att studera ditt födelsehoroskop kan vi tillsammans reda ut vad du behöver integrera, uttrycka, utveckla och erkänna för att du ska kunna må så bra som möjligt och för att du ska kunna blomma ut på just ditt unika sätt.

Astrologi som terapeutiskt verktyg

Självutveckling

Astrologi ett fantastiskt verktyg till självkännedom, ett verktyg till att bli en bättre, mer balanserad och mer medveten människa. Du lär inte bara känna dig själv bättre utan du får även en ökad förståelse för varför andra är som de är.

Oavsett om du “tror” på astrologi eller inte så kan en tolkning av ditt horoskop bidra till nya synvinklar och ny självkännedom. Det är inte meningen att du ska tro blint på budskapet, utan att du nyfiket undersöker och känner in vad som resonerar inom dig. Om du är öppen för självutveckling så kanske det inte spelar någon roll i vilken form det kommer?

Universum

En organisk levande helhet

I exakt det ögonblick då du tar ditt första andetag så visar universum upp din själsliga spegelbild över himlavalvet. Det som sker i det lilla påverkar det stora och det som sker i det stora påverkar också det lilla. Du är en del av något större, en del av universum - den stora helheten.

Jessica Nyberg

Astrologistudent

Jag började studera astrologi 2020 och lever nu med astrologin dagligen. Jag tänker, ser, talar astrologi och fascineras över hur väl det stämmer och överraskas om och om igen över vilket fantastiskt verktyg detta är. Så fort jag får en chans övar jag gärna på att ge tolkningar av födelsehoroskop.

Skicka ett mail om du är intresserad av ett möte.

Jag ser fram emot att lära känna din komplexitet och reda ut vad du behöver för att du ska kunna må så bra som möjligt!

Värme och kärlek,

Jessica Nyberg

info@organiskt.se